پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)

هزینه تسلیم به مراتب بیش از ایستادگی، و فایده ایستادگی صدها برابر تسلیم است

در مقابل برنامه دشمن روزبه‌روز پیوند با مردم را تقویت می‌کنیم

برنامه‌ی دشمن، ایجاد شکاف بین نظام و ملت است

دشمنی آمریکا روزبه‌روز بیشتر شده و نفرت ملت هم از آمریکا روزبه‌روز بیشتر می‌شود

آمریکا از هیچ تلاش و شرارتی برای مقابله با ملت ایران فروگذاری نکرده است

نماهنگ مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)

اجرای مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

پر بیننده ترین