پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم

اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است

ما با سلاح هسته ای مخالفیم

صداقت در میان مقامات امریکایی بسیار کمیاب است

هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد

پر بیننده ترین