پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دولت در این دو سال باقیمانده، از حواشی و مسائل فرعی فاصله بگیرد

درآمد آسان صدور نفت خام، به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است

باید به بخش های پیشران توجه ویژه کرد

تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی‌اند؛ مقررات زائد و موانع تولید را رفع کنید

هدفِ پیشرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است

در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم

دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، چهل سال دوم قطعاً بهتر خواهد بود

دولت هند سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد

پر بیننده ترین