پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم

سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم

قرائت جناب آقای امین پویا

قرائت جناب آقای امید حسینی نژاد - خراسان رضوی

قرائت جناب آقای حمید رضا نصیری - زنجان

قرائت جناب آقای قاسم مقدمی - خوزستان

قرائت جناب آقای محمد رضا جعفر پور - گیلان

قرائت مناجات توسط جناب آقای احمد راهی مالکی - خوزستان

قرائت جناب سید جواد حسینی

قرائت جناب آقای محمد حسین سعیدیان

پر بیننده ترین