پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست

مسیر «رفع تحریم» به نتیجه نرسید مسیر «خنثی‌سازی تحریم» باید دنبال شود

به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود

پر بیننده ترین