پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار تصویری با جمعی از مردم قم

بیانات در دیدار تصویری با جمعی از مردم قم

تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقلاب است

پیشرفت و حرکت، محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقلابی بوده است

محاسبات غلط امریکایی‌‎ها ادامه دارد

نباید اجازه داد اختلافهای مذهبی در کشور اتفاق بیفتد

وحدت و انسجام ملی را حفظ کنید

غیرت دینی را حفظ کنید

باید به وعده‌ها در موعِد خود عمل کرد

پر بیننده ترین