پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات در ديدار شركت‌كنندگان در اجلاس جهانى‌ «جوانان و بيدارى اسلامى»

بيانات در ديدار شركت‌كنندگان در اجلاس جهانى‌ «جوانان و بيدارى اسلامى»

امروز نهضت اسلامى در دنياى اسلام شيعه و سنى نميشناسد؛ شافعى و حنفى و جعفرى و مالكى و حنبلى و زيدى نميشناسد؛ عرب و فارس و بقيه‌ى قوميتها را نميشناسد؛ در اين ميدان عظيم، همه هستند. سعى كنيم دشمن بين ما تفرقه نيندازد. همه با هم احساس برادرى كنيم، هدف را مشخص كنيم. هدف، اسلام است؛ هدف، حكومت قرآنى و اسلامى است. البته بين كشورهاى اسلامى مشتركاتى وجود دارد، تمايزهائى هم وجود دارد. هيچ الگوى واحدى براى همه‌ى كشورهاى اسلامى وجود ندارد. در كشورهاى مختلف، شرائط جغرافيائى، شرائط تاريخى، شرائط اجتماعى مختلف است؛ اما اصول مشتركى وجود دارد: همه با استكبار دشمنيم، همه با تسلط و سيطره‌ى خباثت‌آميز غرب مخالفيم، همه با وجود غده‌ى سرطانى اسرائيل مخالفيم

وقتى جوان در يك كشورى بيدار شد، اميد به بيدارى‌هاى عمومى در آن كشور افزايش پيدا ميكند

مكتب الهى و وحى الهى و اسلام عزيز ميتواند بشر را سعادتمند كند

امروز استبداد در ديكتاتورى آمريكا و پيروان آمريكا و شبكه‌ى شيطانى و خطرناك صهيونيستى متجسم است

آن وقتى كه مردم به ميدان بيايند، نصرت الهى قطعى است

آنچه تا امروز پيش آمده است، بسيار بزرگ است

مبارزه، مبارزه‌ى همتها و عزمها و اراده‌هاست

اسلام عقلانيت را و معنويت را و عدالت را با يكديگر به ملتها هديه ميدهد

وعده‌ى خداى متعال، وعده‌ى صادق است

وجه مشترك همه، اسلام است

رمز پيروزى و تداوم حركت، توكل به خدا، حسن‌ظن به خدا، اعتماد به خداى متعال و حفظ وحدت و پيوستگى است

پر بیننده ترین