پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد که جمهوری اسلامی وارد چارچوب های مورد انتظار امریکاییها شود

پر بیننده ترین