پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است

پر بیننده ترین