پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
وظیفه مجلس خبرگان عبارت است از: انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن

پر بیننده ترین