پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
حضور مردم در انتخابات جسارت دشمن و توانایی تحرک و تعرض را از او سلب می‌کند

پر بیننده ترین