پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
زیباترین خصلت‌ها
زیباترین خصلت سه چیز است: 1- وقار بدون مهابت 2- گشاده دستی 3- اشتغال داشتن به غیر بهره‌های دنیوی

پر بیننده ترین