پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
برخورد آمریکا با مذاکرات و نتیجه آن، کاملاً ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است

پر بیننده ترین