پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
عوامل ثبات و زوال ایمان
ما از بزرگانِ اهل معنا و اهل توحید هم مکرّر شنیدیم این معنا را که توصیۀ اوّل، ترک گناه است بعد نوبت می‌رسد به انجام کارهای خوب و اذکار و اوراد و نوافل و مستحبات و امثال اینها. اوّل، ترک گناه است.

پر بیننده ترین