پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کوتاه‌آمدن امریکا را گستاخ می‌کند تنها راه، مقابله وایستادگی است

پر بیننده ترین