پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
امروز حقیقت نیات پلید امریکا در قبال جمهوری اسلامی کاملاً آشکار شده است

پر بیننده ترین