پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آزارهایی همچون تحریم اقتصادی حرکت عظیم ملت را متوقف نخواهد کرد

پر بیننده ترین