پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دانشجویانِ خود را معتقد به توانایی ها و ظرفیت های داخلی و آشنا به موقعیت کشور تربیت کنید

پر بیننده ترین