پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هزینه تسلیم به مراتب بیش از ایستادگی، و فایده ایستادگی صدها برابر تسلیم است

پر بیننده ترین