پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کسانی که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن عمل می‌کنند

پر بیننده ترین