پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مذاکره با مسئولان وقیح و هتاک امریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد

پر بیننده ترین