پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یکی از برنامه های دشمن، آرمان زدایی و هویت زدایی است

پر بیننده ترین