پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هیچکس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای امریکا بترسد

پر بیننده ترین