پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جناب آقای علی فردوسی - سروستان فارس

پر بیننده ترین