پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
از اهرمهای فشار خود برای توقف یا کاهش فشار آمریکا استفاده میکنیم

پر بیننده ترین