پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
خبرگزاریهای خارجی، اذعان می کنند که ملت ایران را نمی توان با فشار و تهدید و تحریم به زانو درآورد

پر بیننده ترین