پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
عبرت از عملکرد دنیا
جاذبه های دنیا، چرب و شیرینِ دنیا افرادی را چنان گرفتار میکند که سرنوشتشان سرنوشت آتش است

پر بیننده ترین