پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هدفِ پیشرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است

پر بیننده ترین