پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم

پر بیننده ترین