پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
به گونه‌ای عمل کنیم که دشمنان از هیبت مردان جوان، مؤمن، فداکار و پرانگیزه بیمناک شوند

پر بیننده ترین