پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جمهوری اسلامی ایران، راه نفوذ و ورود مجدد امریکا به کشور را سد کرده است

پر بیننده ترین