پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تحریم ها، شکل وحشیانه، کینه ورزانه و جنایت آلود گرفته است

پر بیننده ترین