پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مردم مطالباتی داشتند اما تا سوءاستفاده دشمن را دیدند صف خود را از فتنه جدا کردند

پر بیننده ترین