پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از هیچکس و هیچ‌چیز پروا نداشت

پر بیننده ترین