پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
این مرد بزرگ، دست فلسطینی‌ها را پُر کرد و به آ‌ن‌ها جرأت و توان مبارزه داد

پر بیننده ترین