پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دشمنیِ جبهه دشمنان با ملت ایران دشمنیِ ذاتی و همیشگی است

پر بیننده ترین