پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
به فضل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود

پر بیننده ترین