پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
راه مؤثر برای مقابله با عناصر ضد تحول، منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول است

پر بیننده ترین