پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
علاج واقعه تأسف‌بار کرونا به دست مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی است

پر بیننده ترین