پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
اقدامات باید به صورت متناظر و «کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما» باشد

پر بیننده ترین