پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سقوط ترامپ افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی آمریکا است

پر بیننده ترین