پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس
بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی
05:23
بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی
بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی
11:06
بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی

پر بیننده ترین