پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کاندیداها شعارهایی ندهند که به آنها اعتقاد ندارند

پر بیننده ترین