پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دولت آینده در رأس برنامه‌های خود به مسائل اقشارضعیف و محروم جامع رسیدگی کند

پر بیننده ترین