پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آمریکا حاضر نیست تعهد بدهد که نقض توافق را تکرار نمی‌کند

پر بیننده ترین