پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آمریکا پس از ۲۰ سال کشتار و جنایت در افغانستان حکومت را به طالبان داد و خارج شد

پر بیننده ترین