پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مهاجرفرستی یعنی مأیوس کردن جوانان از آینده و تشویق آنها به ترک کشور خیانت است

پر بیننده ترین