پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
از مسئولان، کار جدی و واقعی مطالبه کنید و آنها را از کار نمایشی برحذر بدارید

پر بیننده ترین