پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است

پر بیننده ترین