پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
برخی مقابل تیر و شمشیر ایستادند اما مقابل شبهات زمین خوردند

پر بیننده ترین